ГНАЙС – шест цвята: бял, жълтеникав, ръждивожълтеникав, сив, зелен, кафяв
  • за облицовки в необработен вид, на европалети по 25 м2, дебелина 1,5 – 2,5 см
  • за облицовки на точни размери, на размери с ширина 15, 30 см на свободно, на европалети по 15 – 25 м2, дебелина 2,5 – 4,5 см
  • за настилки в необработен вид, на европалети по 15 м2, дебелина 4,5 – 6 см
  • камъни за градеж – за изграждане на стени, на европалети – 1 тон /2,5 - 3 м2/, размери 10 – 20 см на свободно
ГАЛЕРИЯ
ФИЗИКО – МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.Обемна маса - от 2,5 до 2,8 гр./см2
2.Пористост - от 0,3 до 3,56%
3.Водопопиваемост - от 0,2 до 2,0%
4.Якост на натиск
    - във въздушно сухо състояние - 85.30 МПа
    - във водонапито състояние - 62.80 МПа
5.Коефициент на мразоустойчивост- 0,75 - 0,93


ПЯСЪЧНИК – два цвята: жълт и червен
  • за облицовки в необработен вид, на европалети по 25 м2, дебелина 2 – 4 см
  • за настилки в необработен вид, на европалети по 15 м2, дебелина над 4 см
ГАЛЕРИЯ

ВАРОВИК - черупчест варовик /бял, червеникав/, каси с основа европалет до 10 м2, дебелина над 4 см
ФИЗИКО – МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.Якост на натиск
   - във въздушно сухо състояние - 14 : 40 МПа
   -
във водонапито състояние - 13 : 47 МПа
2.Обемна маса - 2400 кг/м2
3.Специфична плътност - 2700 кг/м2
4.Обем на порите - 11,00 %
5.Водопопиваемост до постоянна маса - 2,00%
6.Коефициент на мразоустойчивост - 0,45 - 0,70

ГАЛЕРИЯ
- врачански варовик на слабове и по размери на клиента
ФИЗИКО – МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.Обемна плътност - 2.16 - 2.25 g/cm3
2.Специфична плътност - 2.68 - 2.72 g/cm3
3.Обем на порите - 16.36 - 19.40%
4.Коефицент на порите - 0.196 - 0.242%
5.Водопопиваемост - 3.9 - 4.8%
6.Якост на натиск в сухо състояние - 651.1 - 866.2 x105 Ра
7.Якост на натиск във водонапито състояние - 454.3 - 677.4 x105 Ра
8.Относителна якост на натиск в замразено състояние - 356.8 - 565.6 x105 Ра
9. Коефицент на мразоустойчивост - 0.50 - 0.65
10.Износване по Девал - 4.7 - 5.4%

За отделните разновидности стойностите на тези показатели варират.

Екзотични скални късове интересни форми за алпинеуми – каси с основа европалет – тон
За нас | Продукти |За Варна | За контакти
гр.Варна 9020, п.к. 31 - тел./факс +359 52 614 425
E-mail: office@enea-bg.com

Всички права запазени - Енеа AД © 2004