гр. ВАРНА
Област Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ 3 820 км2, което представлява 3,44% от територията на страната.

Състои се от 12 общини със 158 населени места и население 445 200 жители /представляващо 5,4% от населението на страната /.

Населението е съсредоточено в гр. Варна - 346 000 жители, което представлява 70% от общото население на областта. Областта разполага с висок природен, икономически и човешки ресурс, благоприятен био-климатичен потенциал, Черноморско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи и мрежа от защитени територии. Варненска област е сравнително бедна на подземни богатства / изключение правят находищата на каменна сол и природен газ в шелфа / и богата на подземни геотермални води с висок енергиен потенциал и възможности за балнеолечение.

Географското положение, изградената инфраструктура, био-климатичният потенциал, Черноморското крайбрежие и икономическите и човешки ресурси предопределят възможностите за просперитет в развитието на региона като цяло.
Докоснете вечността!
Каменните гори край Варна – един от най – красивите и стари градове на планетата - са на над 50 мил. години. Вградете вечността около Вас и Вашия дом със скалните облицовки и други продукти от естествени скални материали,
произведени от “ЕНЕА” – Варна.
За нас | Продукти |За Варна | За контакти
гр.Варна 9020, п.к. 31 - тел./факс +359 52 614 425
E-mail: office@enea-bg.com
Всички права запазени - Енеа AД © 2004